Jeg er født på Frederiksberg i 1955 og er vokset op i København. Da jeg blev 18 startede jeg i Søværnet som konstabel og gik som Seniorsergent på pension i 2015. Efter mange år til søs startede jeg i Frederikshavn på Søværnets Taktik Skole i 1988. Her virkede jeg som lærer frem til 2005.

I perioden 2005 til 2013 har jeg brugt al min arbejdstid på personlig rådgivning, arbejde med stressramte, konfliktarbejde både som konfliktmægler og med grupper og med undervisning og foredrag i Forsvaret. I perioden har jeg også virket som underviser i uddannelsen af personlige rådgivere i Forsvaret. Jeg sluttede min tid i Forsvaret som teamleder i Forsvarsministeriet Personanlestyrelse for fastholdelsesteamet (langtidssygemeldte).

I 2011 startede jeg Kuras Consult og arbejder som psykoterapeut både med enkeltpersoner, parterapi, grupper, psykisk arbejdsmiljø i organisationer, samt foredrag og egentlig undervisning.

Fra 2008 til 2012 gennemførte jeg en internationalt godkendt uddannelse som psykoterapeut og organisationskonsulent på GIS International på Orø.

Der ud over har jeg videreuddannet mig med stress-coach, konfliktmægler, krisehåndtering og certificeret JTI personlighedstester. (Se mit CV).

Jeg har passeret mere end 2500 timers klientarbejde og mere end 3000 timers undervisning, foredrag og gruppeprocesser. For at sikre at jeg kan give den bedst mulige hjælp og støtte går jeg selv jævnligt i supervision og holder min egen viden opdateret via seminarer og kurser.

I min fritid er jeg medlem i Aktivitetsforeningen Rødder og Vinger i Østvendsyssel og formand for Skagen Fuglestations Venner.