Coaching

Min uddannelse og erfaring sikrer, at jeg kan tilbyde en grundig coaching. Men hvad er forskellen på coaching og psykoterapi. Når jeg coacher så handler det primært om, at du har et ønske om at opnå et eller andet – blive bedre til noget du allerede kan. Coaching handler ikke om, at jeg skal fortælle dig hvad du skal gøre, men at du selv finder ud af det via det arbejde vi kan lave sammen.

I psykoterapi er det ikke sikkert, at du selv ved hvad det er du vil blive bedre til og vi kommer til at arbejde mere dybt med dig og din personlig, måske for at du kan finde en anden måde at leve dit liv på i fremtiden.

Hvis du er i tvivl om hvad du skal vælge, så kig forbi, så vi kan snakke om det.

Ring eller skriv til mig for at høre mere om hvad det er jeg kan tilbyde.

Supervision

I mange situationer er det en god idé, at få afsluttet en eller anden situation – arbejdsmæssig eller privat – med at situationen diskutteres med en udenforstående, der kan forholde sig neutralt til hændelsen.

Supervision er en struktureret metode, hvor en eller flere hændelser gennemarbejdes, sådan at den der modtager supervisionen får bearbejdet egne oplevelser på en konstruktiv måde. Populært sagt, er supervision en måde at få tømt den følelsesmæssige skraldespand, så der ikke over tid opbygges frustrationer, der i den sidste ende kan få betydning for ens adfærd og måde at håndtere sig selv på i hverdagen.

Supervision anbefales særligt til menneswker der arbejder med andre mennesker og derigennem udsættes for at blive påvirket af andre menneskers situation. Det kan være sygdom, traumatiske oplevelser, psykologiske behandlere m.fl.

Jeg tilbyder supervision, hvor det er dig der bestemmer hvad du vil have supervision i forhold til.

Ring og hør nærmere.

Psykoterapi

Jeg er uddannet psykoterapeut fra GIS International (Danmark). Psykologiretningen er gestalt som har sine rødder blandt andet i eksistentialismen. Uddannelsen er anerkendt af Danmarks Psykoterapeutuddannelse og af EAGT (European Association for Gestalt Therapy).

Uddannelsen strakte sig over fire år og omfattede grundig egenterapi, supervision og et stort antal praktiktimer både alene og med direkte supervision.

Jeg er løbende i supervision ved en godkendt terapeut og har praktiseret mere end 2500 timer med terapi og coaching.

GIS International

Hvad er psykoterapi?

“Når et menneske beslutter sig for at gå i psykoterapi, er det fordi dette menneske ikke har det godt og har brug for at tale med et andet menneske – en terapeut – der kan hjælpe på en eller anden måde”.
Hanne Hostrup, Psykolog og Gestaltterapeut – Gestaltterapi 1999

Uanset hvilken af de anerkendte terapi retninger du vælger, så er målet det samme: At du får ny indsigt på dig selv og dit liv. Metoden kan være forskellig afhængig af hvilken terapiretning der er tale om.

Gestaltterapien arbejder ud fra det eksistentiallistiske og humanistiske perspektiv, hvor det hele menneske er i fokus. Du vil ikke opleve, at jeg giver dig løsninger på hvordan du skal leve dit liv, men at jeg via dialog hjælper dig

til større selvindsigt, som måske betyder, at du selv finder nye løsninger for dig, som vil forandre dit liv i positiv retning. Det er jo dig der er ekspert på dit liv. og ikke mig!

“Skal jeg til at rode i min rygsæk og dykke ned i barndommen?”. Ja. Måske, men ikke nødvendigvis. Psykologien viser dog, at vores adfærd i forhold til de udfordringer vi møder i livet ofte har sin rod i den tidlige barndom og at terapeutisk arbejde med dette ofte giver den nødvendige nye indsigt.

Men det er dig og kun dig der bestemmer hvad der skal ske i terapien. Det er til gengæld også dit ansvar, at du får arbejdet med det der er vigtigt for dig og som giver mening.