Da jeg startede i Forsvaret som rådgiver var det først og fremmest en udløber af mit virke som arbejdsmiljø repræsentant igennem 10 år. Men det gik hurtigt op for mig, at jeg brændte for opgaven. At se et andet menneske, som af den ene eller anden grund have ondt i livet, igennem samtaler faktisk få genskabt perspektiv på livet og genoptage både arbejde og socialt fællesskab, kom til at gøre et stort indtryk på mig. Derfor læste jeg videre og praktiserer nu som blandt andet psykoterapeut og organisationskonsulent.

De fem hjørnestene når jeg arbejder er:

  • at møde dig der hvor du er og arbejde sammen med dig derfra.
  • at tage din situation alvorligt.
  • at det er dig der suværent bestemmer hvad du vil arbejde med.
  • at det kun er dig der er ekspert på dit liv.
  • at vores arbejde ikke kommer til at strække sig længere end du vil/har behov for.

Min grundholdning til arbejdet er eksistensialistisk med baggrund i den gestaltpsykologiske teori og derfor også, at kun du kan tage ansvar for dit eget liv. Det betyder, at arbejdet som du skal igennem – hvis du vil – handler om, at du finder nye muligheder i dig selv. Det kan jeg hjælpe dig med igennem den dialog der vil foregå mellem os.

Jeg skal ikke lave dig til et nyt og bedre menneske. Hvis du har behov for forandring, så vil det kun ske, fordi du gerne vil og fordi du med min hjælp finder ud af hvad det er for forandringer du ønsker. Kun på den måde vil du kunne acceptere og leve godt med disse forandringer.