Jeg har en solid erfaring med at bistå virksomheder, skoler og foreninger med at skabe god trivsel og håndtere mis-trivsel på arbejdspladsen.

Psykisk arbejdsmiljø er ofte en svær størrelse at arbejde med, fordi trivslen i høj grad også er defineret af den enkeltes sindstilstand og generelle tilfredshed med arbejdslivet samt privatlivets indflydelse på arbejdslivet.

Jeg tilbyder din virksomhed hjælp til mere viden og ikke mindst opdateret viden, idet jeg naturligvis holder mig løbende informeret om nyeste viden og forskning inden for området psykisk arbejdsmiljø.

Kuras Consult har udviklet en serie af standardkurser, der tilbydes virksomheder med behov for at vedligeholde viden og færdigheder for medlemmerne i arbejdsmiljøorganisationen samt et mere generelt behov for at uddanne specifikke medarbejdergrupper og/eller ledelse, eksempelvis som følge af konkrete udfordringer i virksomheden.

Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen har ifølge arbejdsmiljøloven ret til 11⁄2 dags vedligeholdende uddannelse om året. De omtalte kurser er alle gældende som vedligeholdende uddannelse og der udstedes kursusbevis til deltagerne, hvis det ønskes.

Metode:

Kurserne gennemføres dels som teoretiske oplæg, praktiske øvelser og erfaringsudveksling. Kurserne lægger op til refleksion og dialog både under kurset, men i høj grad også efterfølgende i egen organisation.

Skulle din virksomhed have brug for noget andet, eksempelvis en kombination af emner, eller dybere indsigt end der er lagt op til i standardkurserne, så udarbejder jeg gerne et kursus i samarbejde med jer, som lige netop opfylder jeres behov.

I det følgende finder du en oversigt over de enkelte kurser og en introduktion til andre ydelser, som jeg tilbyder. Linkene fører til en grundigere beskrivelse på min hjemmeside. Jeg er altid klar til en snak om jeres specifikke behov og til at give et tilbud på en ydelse, der netop passer jeres ønsker.

Kurser:

Kurserne er emneopdelt og sammensat efter en fast skabelon i forhold til varighed og pris. Har I specifikke ønsker, der ikke er dækket af standardpakken, kan vi i fællesskab sammensætte et særligt kursus.

Til alle kurser:

Virksomheden tilvejebringer, med mindre andet aftales:
Kursuslokaler, Projektor og lærred.
Eventuel kaffe/frugt/brød.

Kuras Consult medbringer:
PC m/tilbehør, Eventuelt audioudstyr.
Kursusmaterialer udleveres/tilsendes umiddelbart inden kursets afholdelse til fordeling til deltagerne.